H.C.L. nr.39/29.10.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tăureni