Anunț -rectificare buget local , Referat de aprobare și Raport de specialitate