Raportul centralizat de evaluare pentru anul 2023 a implementării Legii nr.52/2003