Anunț -Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciuluiu public de salubrizare și aprobarea Regulamentului cadru al serv.de salubrizare