Anunț rectificare buget local , Referat de aprobare ,Raport de specialitate și proiect de hotărâre