Proiect de hotărăre privind aprobare PUZ INtroducere în intravilan și stabilire zonă funcțională pt.zootehnie și producție suptafața de 8,5 ha ,Anunț, Expunere de motive și Rap.de specialitate