Anunt ; Proiect de Hotărâre ; Raport de sustinere ; Referat de Aprobare ; Proces verbal de afisare - privind aprobarea bugetului general al Unitătii Administrativ Teritoiale a comunei Tăureni pe anul 2020