Anunț dezb.publică rectif.buget luna august 2018,proiect de hot.,Raport de specialitate