Anunț-Proiect de hotărâre ,Referat de aprobare și Raport de susținere -stabilire taxe și impozite pt.anul 2020