Raport implementare Legea nr.544/2001 pentru anul 2016