Anunț dezbatere publică pt.rectificare de buget ,proiect de hot.și Raport de specialitate