Raport de evaluare a implementării Legii nr.544 din 2001 pe anul 2023