Structura

Conducere
Primar:
Oltean Ovidiu Petru
Viceprimar:
Moldovan Mircea
Secretar General U.A.T.
Secretar:
Oltean Maria
Compartiment buget -contabilitate, impozite şi taxe, achiziţii publice
Achiziţii publice şi impozite şi taxe:
Babă Carmen
Contabil:
Ilea Elena
Compartiment Poliţie locală
Polițist Local:
Oltean Ştefan Dorel
Compartiment Asistență socială
Consilier:
Cocoară Mirela Zanfira
Compartiment Autorizări,cultură și arhivă
Referent:
Luca Maria Daniela
Compartiment -Serviciu S.V.S.U.
Șef Serviciu Voluntar pt.Situații de Urgență:
Mureşan Constantin
Compartiment Administrativ
Muncitor:
Chiorean Vasile Gheorghe
Guard:
Rus Olga
Cabinet Primar
Consilierul primarului:
Luca Cristina Monica
Posturi aprob. în afara organigramei -Fonduri europene
Expert:
Oltean Elena
Compartiment Bază sportivă-sală de sport
Referent:
Cocoară Emil-Cosmin
Muncitor:
Anca Gheorghe