Anunț, Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului public de apă și canalizare ,Regulament de funcționare , Expunere de motive și Raport de specialitate