Proiect de hotărâre privind aprobarea serv.public de apă și canalizare, a Regulamentului de funcționare a acestuia ,Exp.de motive, Rap.de specialitate