Anunț ,Exp.de motive și Raport de specialitate , proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z. introducere în intravilan și stabilire zonă fubncționalîă pt.Zootehnie și producție