Proiect de hoărâre ,Expunere de motive,Raport de specialitate ,Anunț -introducere în intravilan și stabilire zonă funcțională pt.zootehnie și producție -8,5 ha