Anunț transparență decizională execuție bugetară pe anul 2023