Anunț dezbatere publică rectificare bugetară luna august 2018,proiect de hot. și Rap.de specialitate