Anunț-Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare și aprobarea Regulamentului cadru al serv.de salubrizare Comuna Tăureni