Anunț-rectificare buget local ,referat de aprobare și Rap.de specialitate -luna oct.2019