H.C.L. nr.30/20.11.2016 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comuneio Tăureni