Bugetul Local al comunei Tăureni pe anul 2016

Anexa  H.C.l. nr. 9/08.02.2016_

VENITURI : Total :1.536. 000 lei

-         cod 21A0402000- 190.000 lei

-         cod 21A110600 -    84.000 lei

-         cod 21A110500-     26.000 lei

-         cod 21A110600-      62.000 lei

-         cod 21A0402000 – 140.000 lei

-         cod 21A110200 -593.000 lei

      Veniturile proprii -  302..000 lei

      Cote defalcate din impozit pe venit (04.02.01.) – 137.000lei

      Subventii primite de la alte administratii pentru ajutor incalzire locuinte cu lemne ,carbuni si combustibili petrolieri  suma de 2.000 lei.

 

CHELTUIELI : 1.536.000 lei

 

Administratia publica (cap.51.02) –suma de 560.000 lei  din care suma de 370.000 lei pentru cheltuieli de personal si suma de 190.000 lei pentru bunuri si servicii.

Alte servicii publice generale( cap.54.02) –suma de 30.000 lei pentru alegerile locale  din care 23.000 lei cheltuieli de personal si suma de 7000 lei pentru bunuri si servicii.

Invatamant ( cap.65.02) –suma de 508.000 lei din care suma de 428.000 lei  pentru cheltuieli de personal si suma de 80.000 lei pentru  finantarea cheltuielilor cu pregatirea profesionala, cheltuieli cu evaluarea periodica  a elevilor,precum si cheltuieli cu bunuri si servicii.

Protectie civila si protectie contra incendiilor(cap.61.02)- suma de 34.000 lei  din care 24.000 pentru cheltuieli de personal si suma de 10.000 lei pentru bunuri si servicii.

Alte cheltuieli in domeniul ordinei publice si sigurantei nationale(cap.61.02) - suma de 48.000 lei  din care 37.000 pentru cheltuieli de personal si suma de 11.000 lei pentru bunuri si servicii.

Cultura,recreere si religie (cap.67.02) – la biblioteca  : suma de 5.000 lei pentru bunuri si servicii.

Camin Cultural (cap.67.02)- suma de 4.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii ,intretinere curenta.

Servicii recreative si sportive – sport , suma de 25.000lei pentru sustinerea Clubului sportiv ,, H.C. ARSENAL TAURENI”.

Asistenta sociala (68.02)- suma de 178.000lei care se repartizeaza:         

-         pentru salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav  suma de -  100.000 lei.

-         pentru indemnizatiile persoanelor cu handicap de titlu 57.02 :suma 72.000 lei.

-                     pentru ajutor incalzire locuinta cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri titlu 57.02: –suma de 6000 lei.

Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02) - propunem a aproba suma de 45.000 lei care a fost repartizata  astfel:

-         suma de 30.000 lei -iluminatul public,bunuri si servicii

-         suma de 15.000 lei - alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale ,bunuri si servicii .

 Protectia mediului(cap.74.02 )- suma de 38000 lei , colectare,transport gunoi menajer si depozitare(salubrizare), bunuri si servicii.

Transporturi,drumuri si poduri (cap.84.02)- suma de61..000 lei bunuri si servicii- reparatii curente.

             

III.Din excedentul anului precedent  suma de  515.000 lei   se repartizata  pentru  Secţiunea de dezvoltare astfel:

 

Suma de 421.000 lei primita de la Fondul  Agricol de Dezvoltarea Rurala pentru realizarea proiectului ,,Prima Infiintare a Retelei Publice de Apa Uzate,Prima Infintare a Retelei Publice de Apa Potabila,Modernizare Strazii Secundare,Prima Infintare Gradinita cu Program Prelungit si Modernizare Camin Cultural” primita in anul 2015 si ramasa ca excedent se va folosi in anul 2016 cu aceiasi destinatie si  va fi trecuta pe cheltuiala la titlu 56.04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR).  

             Pe capitole se defalca astfel:                                                                       

-         cap.74.02(protectia mediului)- 253.650 lei pentru canalizarea si tratatea apelor reziduale

-         cap.84.02(drumuri) – 129.958 lei pentru modernizare strazi secundare

-         cap.70.02(alimentare apa)-30.513 lei retea publica de apa potabila

-         cap.65.02(invatamant)-6.879 lei gradinita cu program prelungit

 

Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02)- suma de 94.000 lei din care:

-         suma de 44.000 lei  - sistemul de iluminat public si manopera de montaj conform contract nr. 1463 si 1460 /2014,cheltuieli de capital

-         suma de 50.000 lei - alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale,cheltuieli de capital,pentru realizarea planului de urbanism general al localitatii(PUG)

Suma de  70.000 lei  se aprobă la,,sume din anul precedent pentru acoperirea golurilor de casa”  pentru  secţiunea de funcţionare.

Suma  de  la capitolul 65.02 ,,Invatamant”  se aprobă ca anexa la bugetul local.

 

          Total   bugetul local al Comunei Taureni  :1.536.000 lei

 

 

 

                    PRIMAR,                                 Int.    CONSILIER          PREŞED.DE ŞED.  

OLTEAN OVIDIU                        Ilea Elena