Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020;Referat de aprobare si Referat de Specialitate