Proces verbal de Inventariere ; Inventarul bunurilor ce apartin Domeniului privat al Comunei Tăureni ; Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Tăureni

31 ianuarie 2022