Disp.convocare Cons.local în ședință extraordinară convocată de îndată pt.data de 18.11.2022