Raport de Analiza pe baza de Bilant - privind situatiile financiare la data de 30.06.2022