Hotărârile Autorității Deliberative (2023)


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
16/01/2023 109 Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului redeventei pentru spatiul concesionat "Cabinet Medical Individual Dr. Tihoc Ana Maria" PRIMAR
13/01/2023 100 Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Taureni PRIMAR
06/01/2023 37 Proiect de hotarare privind desemnarea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale a Secretariatului General al U.A.T. Taureni PRIMAR
06/01/2023 44 Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Taureni- pentru anul scolar 2023-2024 PRIMAR
06/01/2023 40 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezmenbrare a unui imobil proprietate privată a Comunei Tăureni înscrisă în Cartea Funciară nr.50091 PRIMAR
04/01/2023 10 Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de instruire si administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare in Judetul Mures. PRIMAR
04/01/2023 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar de la sfârşitul anului 2022 PRIMAR
04/01/2023 4 Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2022, secţiunea Dezvoltare din excedentul bugetar al anului precedent. PRIMAR