H. C. L. nr 11 - privind modificarea Cererii de finantare a Devizului financiar aprobate prin H. C. L. nr. 47/ 29. 10. 2021 a investitiei ,, Construirea unui pod nou peste paraul de Campie si modernizarea intersectiei prin care se face accesul la pod i