H. C. L. nr. 17 din 14. 04. 2022 privind modificarea Oeganigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tăureni