H. C. L. nr. 27 din 29. 06. 2022 privind aprobarea afectarii domeniului public al comunei Taureni, judetul Mures prin realizarea obiectivului de investire ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mures,,