H. C. L. nr. 29 din 29. 06. 2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost- Beneficiu pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si de apa uzata din judetul Mures, in perioada 2014- 2020