H. C. L. nr. 44 din 09. 09. 2022 privind completarea și modificarea H. C. L. nr. 15 din 30. 03. 2022 și H. C. L. nr. 12 din 29. 01. 2021 cuprinzând aprobarea proiectului ,, ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN COMUNA TĂURENI, JUDEȚUL M