H. C.L. nr. 21 din 31. 05. 2022 privind aprobarea contractului de arendare a comunei Taureni in vederea constituirii Regiei Autonome ,, Ocoluu Silvic Soimul Aries,, in vederea gospodaririi fondului forestier propriui al unitatilor administrativ- teritoria