H. C.L. nr. 37 din 16. 08. 2022 privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI Ecolect Mureș în vedderea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii contractului de cole