H. CL. nr. 42 din 09. 09. 2022 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând achiziția de imobile