H. CL. nr. 7 privind modificarea Organigramei si a Statutului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Taureni