H.C.L. nr. 3 din 10.01.2022 - privind însusirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Tăureni , judetul Mures si Anexa Nr.1 la H.C.L.