H.C.L. nr. 30 din 31. 07. 2022 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd aparținând U.A.T. Comuna Tăureni