H.C.L. nr. 32 din 31. 07. 2022 privind rectificare bugetului local pe anul 2022