H.C.L. nr. 34 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico- economici ai investi'iei "Modernizarea drumurilor comunale în comuna Tăureni, județul Mureș, conform prevederilor O. U. G. nr.47/ 2022 privind ajustarea contractelor de achiziție pub