H.C.L nr. 43 din 09. 09. 2022 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Tăureni