H.C.L. nr. 6 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2022