H.C.L. Nr.1 /10.01.2022 - privind aprobarea utilizării excedentului bugetar de la sfârsitul anului 2021