H.C.L. NR.2 din 10.01.2022 - privind validarea Dispozitiei primarului nr.155 din 23.12.2021 cuprinzând rectificarea bugetului local pe anul 2021