H.C.L. nr.40 din 09.09.2022 privind aprobarea taxelor speciale pt.funcționarea sălii de sport și a terenului de sport aparținând Comunei Tăureni