Hotărârea Consiliului Local nr.2/21.01.2013 privind majorarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013