Anunț convocare Consiliu local în ședință ordinară de lucru în data de 01.02.2023