Anunț -examen de promovare în grad profesional -2023