Anunt - examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui detinut pentru un functionar public de executie din cradul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăureni